Vergoeding

Zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Alleen uw eigen risico wordt aangesproken. Voor 2020 is dat 385 euro.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. Sommige zorverzekeraars leggen echter een "omzetplafond" per kalenderjaar op. Het kan dus zijn dat ik op een gegeven moment geen verzekerden van een bepaalde zorgverzekeraar meer in behandeling kan nemen.

Er zijn klachten en problemen die zijn uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval van werk- of relatieproblemen terwijl er geen sprake is van een psychiatrische diagnose. U kunt dan wel in behandeling komen, maar u zult de kosten zelf moeten betalen. Per gesprek wordt dan 90 euro in rekening gebracht.

Alle informatie over de regelgeving met betrekking tot vergoedingen vindt u op www.lvvp.info/voor-clienten.