De behandeling:

Het doel van een behandeling is in beginsel het verminderen van klachten en het verbeteren van het algehele functioneren. Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapeutische methodes.

Constructionele gedragstherapie: Uitgangspunt bij deze benadering is dat klachten vaak ontstaan doordat er onvoldoende aanknopingspunten (meer) aanwezig zijn om naar eigen voldoening en tevredenheid te kunnen functioneren. Dat kan door verschillende oorzaken en omstandigheden zijn ontstaan. Om die reden wordt in de therapie veel aandacht besteed aan die aspecten in uw dagelijks functioneren die bijdragen aan een goed en voldaan gevoel over uzelf.

EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een behandelmethode die wordt toegepast om schokkende ervaringen te verwerken. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen zoals een brand, een overval of een auto-ongeluk, maar ook om ervaringen die hebben bijgedragen aan een negatief zelfbeeld of een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in anderen.

Sensorimotor Psychotherapie: Ervaringen worden niet alleen cognitief en emotioneel in ons geheugen opgeslagen maar ook in lichamelijke reacties en sensaties. We zijn ons daar doorgaans niet van bewust, terwijl ze van grote invloed kunnen zijn op hoe we ons voelen en gedragen. In deze lichaamsgeroriënteerde therapievorm wordt de aandacht juist ook gevestigd op deze lichamelijke aspecten, waardoor belemmerende patronen beter kunnen worden onderkend en veranderd.

Systeemtherapie: Soms is het zinvol om ook uw partner of andere belangrijke anderen bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt uitsluitend met uw uitdrukkelijke instemming.

Psychiatrisch consult: Binnen de praktijk zijn ook psychiatrsiche consulten mogelijk, bijvoorbeeld wanneer gedacht wordt aan medicatie als ondersteuning van de behandeling. Ik werk daarvoor samen met psychiater Colinda Herbert.

Duur van de behandeling:                                                                                                                                     

Deze hangt af van de aard en de ernst van uw klachten en van de omstandigheden waarin u verkeert. Soms is een korte serie gesprekken voldoende (Basis GGZ), soms is behandeling van een jaar of langer nodig (Specialistische GGZ). Een gesprek duurt 50 minuten, doorgaans eenmaal per één of twee weken.

Evaluatie:                                                                                                                                                             

Regelmatig wordt het verloop van de behandeling met u geëvalueerd. De overheid en de zorgverzekeraars vragen ook om een gestandaardiseerde effectmeting (Routine Outcom Measurement). Daarom wordt u aan het begin en aan het einde van de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzicht geeft in de mate waarin u last heeft van uw klachten en belemmerd wordt in uw functioneren. Tevens wordt aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen met betrekking tot uw tevredenheid over de behandeling. Deze ROM-vragenlijsten kunnen bij een langerdurende behandeling ook tussentijds worden afgenomen.De behandeling:

Het doel van een behandeling is in beginsel het verminderen van klachten en het verbeteren van het algehele functioneren. Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapeutische methodes.

Constructionele gedragstherapie:Uitgangspunt bij deze benadering is dat klachten vaak ontstaan doordat er onvoldoende aanknopingspunten (meer) aanwezig zijn om naar eigen voldoening en tevredenheid te kunnen functioneren. Dat kan door verschillende oorzaken en omstandigheden zijn ontstaan. Om die reden wordt in de therapie ook veel aandacht besteedt aan die aspecten in uw dagelijks functioneren die bijdragen aan een goed en voldaan gevoel over uzelf.

EMDR:Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een behandelmethode die wordt toegepast om schokkende ervaringen te verwerken. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen zoals een brand, een overval of een auto-ongeluk, maar ook om ervaringen die hebben bijgedragen aan een negatief zelfbeeld of een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in anderen.

Sensorimotor Psychotherapie:Ervaringen worden niet alleen cognitief en emotioneel in ons geheugen opgeslagen maar ook in lichamelijke reacties en sensaties. We zijn ons daar doorgaans niet van bewust, terwijl ze van grote invloed kunnen zijn op hoe we ons voelen en gedragen. In deze lichaamsgeroriënteerde therapievorm wordt de aandacht juist ook gevestigd op deze lichamelijke aspecten, waardoor belemmerende patronen beter kunnen worden onderkend en veranderd.

Systeemtherapie:soms is het zinvol om ook uw partner of andere belangrijke anderen bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt overigens alleen met uw uitdrukkelijke instemming.

Psychiatrisch consult: binnen de praktijk zijn ook psychiatrsiche consulten mogelijk, bijvoorbeeld wanneer gedacht wordt aan medicatie als onedrsteuning van de behandeling. Ik werk daarvoor samen met psychiater Colinda Herbert.

Duur van de behandeling: deze hangt af van de aard en de ernst van uw klachten en van de omstandigheden waarin u verkeert. Soms is een korte serie gesprekken voldoende (Basis GGZ), soms is behandeling van een jaar of langer nodig (Specialistische GGZ). Een gesprek duurt 50 minuten, doorgaans eenmaal per één of twee weken.

Evaluatie: Regelmatig wordt het verloop van de behandeling met u geëvalueerd. De overheid en de zorgverzekeraars vragen ook om een gestandaardiseerde effectmeting (Routine Outcom Measurement). Daarom wordt u aan het begin en aan het einde van de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzicht geeft in de mate waarin u last heeft van uw klachten en belemmerd wordt in uw functioneren. Tevens wordt aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen met betrekking tot uw tevredenheid over de behandeling. Deze ROM-vragenlijsten kunnen bij een langerdurende behandeling ook tussentijds worden afgenomen.