Psychotherapiepraktijk zandvoort

Peter Wieringa, psychotherapeut


Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Zandvoort

Op deze website vindt u informatie over aanmelding en intake, behandeling, kosten en andere zaken die van belang zijn.

Psychotherapie kan u helpen wanneer u door psychische klachten zodanig in beslag wordt genomen dat uw dagelijks functioneren erdoor wordt verstoord. Het kan onder meer gaan om somberheid, angsten, post-traumatische stressklachten zoals nachtmerries en herbelevingen, spanningsklachten, overmatig piekeren, besluiteloosheid, slaapproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in de omgang met anderen.

Sinds 2008 ben ik werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik altijd in GGZ-instellingen gewerkt. In 1971 begon ik als psychiatrisch verpleegkundige. Ik volgde daarna de opleiding Maatschappelijk Werk, de Voortgezette Opleiding Maatschappelijk werk en in 1985 begon ik met de Basisopleiding Psychotherapie in Utrecht. Sindsdien ben ik steeds werkzaam geweest als psychotherapeut bij ambulante GGZ-afdelingen. Tot 2004 in Utrecht en daarna tot 2009 in Zaandam.